Inżynieria odwrotna  (ang Reverse engineering) to technika odtwarzania elementów w oparciu o rzeczywisty model, który ostatecznie ma być dostępny w pliku CAD, gotowy do dalszej obróbki w tym wydruku 3D. Proces rozpoczyna się od skanowania 3D bądź wykonania obiektu trójwymiarowego w oprogramowaniu CAD. Otrzymany model cyfrowy możemy poddać obróbce, uzupełnić czy przekształcić i wówczas otrzymujemy już  projekt gotowy do druku.

 

Inżynieria odwrotna stosowana jest jest przede wszystkim:

  • przy odtwarzaniu, rekonstrukcji elementów do których nie posiadamy dokumentacji (np. części zabytkowych samochodów, mebli, zegarów).
  • w muzealnictwie stosowana jest do archiwizacji przedmiotów, przy jednoczesnym idealnym ich skopiowaniu. 
  • w przypadku konieczności dokładnego dopasowania kształtu do istniejącego elementu, jak np. w przypadku protez.